Sovellus

Älymuseo-sovelluksella suunniteltu elämyksellinen näyttely mahdollistaa museon jo digitoitujen kokoelmien hyödyntämisen laaja-alaisesti (kokoelmien saavutettavuus).

Älymuseon verkkosovellus sisältää uudentyyppiset työkalut näyttelykuratointiin ja käsikirjoittamiseen monikäyttäjätilassa. Verkkosovellus on yhteensopiva Finna.fi-hakupalvelun kanssa.

Älymuseon näyttelysovellus Älykontti mahdollistaa näyttelyn aineistojen ja teemojen käsittelyn elämyksellisesti multimedian, videon ja audion avulla. Kävijä valitsee Älykontin näyttelyn näkökulmat itse omien kiinnostuksenkohteidensa pohjalta.